ARCHBISHOP LAVARIAS’ EASTER MESSAGE 2023

 “Ing Ginu sinubli yang mebie. Ing Guinu mabie ya. Ing Guinu e ne mate pasibayu.”  Banwa-banwa, ing mabilug a Santa Iglesia papasiag ne iting katutuan king bie na. At ing kapagmasusian king Kapistan na ning Pamanyubli nang Mebie ning Ginung mipaku at mete king krus, ya ing peka-kataluktukan na ning pamagmasusi at pamipasiag king pamagligtas …

ARCHBISHOP LAVARIAS’ EASTER MESSAGE 2023 Read More »