Christ the Divine Healer Parish

 

Sta. Lucia, Magalang, Pampanga

 

Good Shepherd Parish

 

Pandacaque, Mexico, Pampanga

 

 History

     Inyang ika-12 ning Hunyo 1991, milyari ing e asahan a kalamidad kareng memalen kapampangan keti king lalawigan ning Pampanga, iti ya ing pamanakbung ning Bulkang Pinatubo. Dakal a kasiran ing mengapalyari uli na ning Lahar a minagus manibat king babo ning bulkan. Dakal lang bale ring mengatambunan at mikutkut. Mengasira la at alang mitagan king kabyayan da reng tawu. Kanitang kalamidad a dintang, mesubuk ing kasalpantayanan da reng memalan kapampangan, uling king panaun a ita, balamu mapupus ne ing yatu para karela uli na ning kasakitan at kasiran a mengapalyari. Agpang king geographical location, ing Balen ning Bacolor ya ing meging "catch basin" o lugal nung nu karin mitipun at minagus ing lahar. Kanita murin dineklara de ing State of Calamity king balen Bacolor at alus ding manuknangan karin, linikas dala karing miyayaliwang lugal a inawus dang "Resettlement Areas". Metung kareng mitalakad Resettlement Areas ing Pandacaqui, a nung nu dati yang pitamnanan atbu at mais, king malaguang salita metung yang agricultural land.

     Keti, pigumpisan de reng tau ing pamitalakad dang pasibayu karing karelang pibale-bale at kabiayan bilang metung a komunidad.  Maragul la kapasalamatan reng memalen ninig baryu Pandacaqui uling iti ya ing memye pag-asa king balang metung ban talakad at magumpisang pasibayu. Kanita mu rin mipasyag ing matibe dang kasalpantayan ding tau, inya kayabe ning pamagumpisa ra king bie, at ban mibie ing kapasalamatan da king Guinu, king pamanimuna da ring mamuntukan ning baryu Pandacaqui, kasaup ing kura paroko ning Parokya nang San Miguel, Anao, Mexico, Pampanga, i Reberendo Padre Venancio D. Viray, mika regular a Santa Misa. King panahun a ita magaganap ing Santa Misa king metung mung dalungdung, a nung nu makatalakad ya ngeni ing pisamban.

     Milabas ing mapilan banwa, mitalakad neman ing Parokya ning Cristong Ari king Pulung Cacutud, Angeles, at kanita miyabe ya king sasakupan na ing baryu ning Pandacaqui. I Reberendo Padre Nicolas D. Ulengco ya ing makatalagang kura paroko kanitang panahun a ita.

     King pamagtas ning bilang ning populasyun ning komunidad, apikasunduan da ring mamuntukan ing mitalakad metung Visitas, bang mibie ing pamangailangang ispiritwal ding manuknangan keti. Iti ya ing sangkan nung bakit inyang ika 30 ning Nobyembre, 1996, mika ground breaking ban miumpisan ing obra para king pamanalakad kaniting bale pipanalanginan. At king upaya ning Arzobispu ning Arkidiosesis ning San Fernando, I Most Reverend Paciano B. Aniceto, D.D., ing Visitas a meyari, mitalaga yang bilang metung a Parokya lalam ning pamanampun nang Cristo, Ing Mayap a Pastul bilang patrun na niting baryu.

     Mayo 18, 1998, iti ya ing opisyal a panahun king pangayari ning pamanalakad king Pisamban, at I Reberendo Padre Juan Danilo L. Dizon ya ing mumunang pari a medistinu kanita keti. Inyang Enero 15, 1999 meganap ing pamamendisyung kaniting parokya lalam ning kayang terminu kasaup ning Arzobispu.

     Kayari ning terminu nang Among Dan, inyang Mayo 2002, medistinu neman keti i Reberendo Padre Jesus D. Salvador, ing pang adwang kura paroko. King keyang terminu, mas lalu nang pepalabungan ing kasalpantayanan ding memalen ning Pandacaqui. Ban miras ing Eukaristiya karing tau, mika "Street Masses" karing balang distritu. Kasabe ning pamanyalung ning kasalpantayanan, dininan nala mu naman pansin Amung Jay ring imprastraktura ning parokya.

     Inyang Oktubre 2007, medistinu ne man ing katlung kura paroko ning Parokya ning Mayap a Pastul, I Reberendo Padre Mario F. Ramos. King keyang kasuywan dininan nalang pansin ding mapilan pang kakulangan ning parokya, mapilan kareti apin ding; pamanalakad ning Multi Purpose Hall at kampanaryu, pamangumpuni kareng luklukan ning pisamban at bubungan ning rectory, mesali at milage la ring chandelier, miragdagan yang dekorasyun ing retablo, mesali la reng electric fans at bayung generator, melimus la ring imahe nang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz at ing Karosa ning Mayap a Pastul.

 

PARISH PASTORAL COUNCIL

REV. FR. FERDINAND C. MANGULABNAN

Parish Priest

SIS. RITA TAYAO

PPC President

SIS. MENCY MALLARI

PPC Vice President

SIS. EDNA RODRIGUEZ

PPC Secretary

SIS. MYRNA DEL MUNDO

PPC Treasurer

PARISH FINANCE COUNCIL

BRO. LUCITO LAMPA

PFC President

SIS. MARISSA GARCIA

PFC Vice President & Secretary

SIS. ALMA PAGCU

PFC Treasurer

SIS. FRANCISCA CRUZ

PPC-PFC Auditor

MINISTRY ON LITURGY

BRO. ANDRES VIRGEL SANTOS

BRO. JOHN JERAMY RIVERA

MINISTRY ON FORMATION

BRO. JOHN RYAN AGUILUS

SIS. ANGELINA MACAWILE

SIS. ANGELINA TAYAO

MINISTRY ON SERVICE

BRO. ARIEL PAYUMO

SIS. FILIPAS ALFONSO

SIS. ELISA GREGORIO

SIS. MARIE FABIAN

 

SUCCESSION OF PARISH PRIEST

       Rev. Fr. Ferdinand C. Mangulabnan 2013 - Present

      Rev. Msgr. Mario F. Ramos 2007 - 2013

      Rev. Fr. Jesus  D. Salvador 2002 - 2007

      Rev. Fr. Juan Danilo L. Dizon 1998 - 2002 

 

 

San Ildefonso Parish

 

Balitucan, Magalang,Pampanga

 

Holy Eucharist Parish

 

San Miguel, Magalang,Pamp.

 20150116 135740

 

HolyEucharistParishSanMiguelMagalang

 

SUCCESSION OF PARISH PRIEST

       Rev. Fr. Danny Q. Nacpil 2013 - Present

      Rev. Fr. Reynaldo P. Garcia 2007 - 2013

      Rev. Fr. Juan Danilo L. Dizon 2002 - 2007

      Rev. Fr. Teodulo M. Franco 1996 - 2002

Lord's Epiphany Parish

 

San Francisco, Magalang, Pampanga

 20140904 104252

 

 

Schedule of Liturgical Services

 

Wenesday Mass - 6:00 PM

 

1st Friday Mass - 6:00 PM

 

Sunday Mass - 7:00 AM 

 

 

San Bartolome Parish

 

Magalang, Pampanga

sanbartolome

 

sanbartolome1

sanbartolome2

Sto. Rosario Parish

 

Magalang, Pampanga