San Ildefonso Parish, Balitucan, Magalang, Pampanga | Friday, January 12, 2018 | 9:00 AM in the morning

 

Ordination of Rev. Herwyn T. Bulaon

San Ildefonso Parish, Balitucan, Magalang, Pampanga, Friday, January 12, 2018, 09:00 AM

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

5n

 

 

 

 

 

 

7

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

 

 

25

 

 

 

 

27